Plán aktivit

Seznámení, uvedení do témat

Začínáme v pátek 1. října 2021 v 16:00 na adrese Na Vysoké II 300/22

Říjen - Mapa I.

Mapové značky, měřítko, práce s mapou, orientace v terénu, ...

Listopad - Zdravověda I.

První pomoc, jak zavolat záchranku, co dělat v nebezpečí, ...

Prosinec - Stravování v přírodě

Co vzít s sebou do přírody a jak to připravit (rozdělání ohně, vaření), základní informace o výživě, ...

Leden - Uzle

Seznámení se s nejčastěji využívanými uzly, jejich vázání a využití

Únor - Šifry

Morseova abeceda a mnohé další...

Březen - Mapa II.

Rozšiřování a upevňování znalostí a dovedností z října

Duben - Zdravověda II.

Rozšiřování a upevňování znalostí a dovedností z listopadu

Květen - Příroda

Poznávání české přírody + jak se k ní chovat a jak jednat v různých situacích v přírodě, ...

Červen - Opakování témat z celého roku

+ Hvězdná obloha, KPZ, jak si sbalit batoh, ...