top of page
  • Transfer

Křivoklátsko-Branov (31. 3. - 1. 4. 2023)

V pátek jsme se sešli na sborovém domě, kde jsme následně i přespávali. Večerním programem se nám stala společná příprava večeře - parádních langošů, na kterých jsme si moc pochutnali. Před spaním proběhla ještě polštářová bitva a pro zájemce také čtení příběhů z Bible.

V sobotu se k nám připojili ještě někteří, kteří s námi nemohli být na přespání, a vyrazili jsme historickou vlakovou soupravou do Roztok u Křivoklátu, kde naše trasa začínala. Prvním zastavením byly dvě provazové houpačky nad cestou, které člověka dokázaly (hlavně, když Nat pomohl s rozhoupáním) donést tak 8 m daleko. Naše kroky dále vedly podél Berounky PR U Eremita, kde bylo spousta břidlice a svěže zeleného mechu. Oběd jsme si dali na louce v kopcích a pak se vydali dál. Cestou jsme hráli hru na výzvy, které jsme si vzájemně zadávali. Vyvrcholením výpravy se stalo překonávání rozvodněného potoka. Nejdřív se vytvořil brod, kterým jsme s oporou o hůl všichni šťastně zvládli přejít na druhou stranu. Poté Nat využil své zkušenosti ze školy a rozhodl se pro přeskok o tyč. Sice nakonec s jednou mokrou botou, ale zato s mnohými rozveselenými tvářemi kolem stanul také na druhém břehu.

- Mína

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page