top of page
  • Transfer

Karlštejnsko (21. 1. 2023)

Naše dobrodružství začalo hned zrána, kdy nám bylo ve vlaku oznámeno, že musíme kvůli technickým problémům počkat na další spoj. Trasa ke Karlštejnu z Smíchovského nádraží je ale tak frekventovaná, že jsme nemuseli čekat ani půl hodiny a vyrazili jsme vstříc neznámu. Nějakou dobu před výstupem z vlaku se Terezka zeptala, za jak dlouho budeme vystupovat. Matějova odpověď, že on za 22 minut a ona za 26 minut vyvolala překvapení a vymýšlení všelijakých teorií, co se bude dít. Nakonec se děti dozvěděly, že budeme rozděleni na 3 skupinky, každá půjde svou trasou podle mapy a setkáme se na oběd u lomu Velká Amerika. Jedna skupinka, právě s Matějem, vystoupila o zastávku dřív a zbytek dojel až ke Karlštejnu, kde se rozdělil ještě na dvě skupinky.

Moje skupinka zahrnovala Kačku, Evičku a Adélku. Holky dostaly na mapě vyznačená místa, kde se musí vyfotit, buzolu k tomu, aby se mohly lépe zorientovat a informaci, že tentokrát vedou ony. Po pár desítkách metrů podél kolejí jsme se radši dírou v plotě přesunuly na cestu, pak se vydaly do městečka Karlštejn, hrad obešly z leva a prudkou stezkou se vydrápaly k poli a prvnímu místu focení. Přes pole nás vítr popoháněl a nedovoloval nám zastavit, a tak jsme se zanedlouho dostaly na trasu, která nás už dovedla k lomu Malá Amerika, odkud byla cesta, co se týče orientace v mapě, snadná. Před obědem ale kilometry většinou rychle neutíkají, a tak se stejně stala pro mnohé výzvou. Cestou jsme se pokochaly výhledy na lomy, krásami zasněžené krajiny a rychle šly dál na místo srazu, kde už na nás čekaly zbylé dvě skupinky.

Oběd byl trošku zátěžovou zkouškou, protože jsme našli místo ve svahu, kde foukal ledový vítr a studené jídlo většiny z nás už se najednou tak lákavým nezdálo. Názory, že by bylo nejlepší hned teď nasednout na vlak a jet domů, se ale po pár dalších kilometrech cesty staly dávno zapomenutými a naopak jsme po několika koulovačkách a dalších zastaveních došly až do zastávky Hlásná Třebáň, odkud vyrážela první skupinka.

Výlet jsme si moc užili a kromě spousty zážitků jsme načerpali i mnohé zkušenosti nejen s prací s mapou a orientací v terénu.

- Mína


21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page